Berichten

 

berichten

Archief Hans Claesen

Archief Hans Claesen in 2009 terug in Tilburg.

Het archief van beeldhouwer Hans Claesen, bestaande uit egodocumenten en foto's, mallen voor reliëfs en beelden, ontwerptekeningen en plakboeken is door zijn erven in 2000 ondergebracht bij de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN) in Utrecht. Het archief werd geordend door A. Toelen in het najaar van 2003.

Aangezien het Regionaal Archief Tilburg betere bewaarcondities kon bieden dan de SKKN werd het archief in 2009 overgebracht naar Tilburg. De voorwerpen zullen te zijner tijd worden overgedragen aan het StadsMuseum Tilburg.

Voor uitgebreide informatie over de inhoud van het archief kunt u contact opnemen met: Yvonne Welings, gemeentearchivaris.

 Locatie: Kazernehof 75
Postadres: Postbus 90155
5000 LH Tilburg
Telefoon: 013 - 5429474

Website: www.regionaalarchieftilburg.nl

Blogspot: Klik hier.