Berichten

 

historie

Historie

Na zijn studietijd vestigt Hans Claesen zich opnieuw in zijn geboorteplaats Tilburg. Hij werkt in een ruimte boven het kantoor van de steenfabriek van zijn vader
De fabriek wordt onteigend na de dood van zijn vader. Aan de Lovense Kanaaldijk vindt hij grond om d.m.v. fondsen uit de nalatenschap van de fabriek zijn atelier op te bouwen.

Hans Claesen werkt voornamelijk in opdracht. Een logische keuze aangezien hij zowel een bouwkunde- als beeldhouwopleiding heeft gevolgd.
In de naoorlogse tijd van wederopbouw  worden veel opdrachten verstrekt in het kader van de 1%-regeling.

Via collega Theo Mols komt hij in contact met de ideeën van de Bossche School.
Op zaterdagmiddag wonen zij de lezingen bij waarin het gedachtegoed van Dom (Hans) van der Laan (1904-1991)  wordt uitgedragen. Deze priester en architect introduceert het ‘Plastisch getal’, een driedimensionale uitwerking van de gulden snede.
Een theorie waarin de architectuur teruggrijpt naar de fundamentele bouwprincipes van de Egyptenaren, de Assyriërs, de Grieken en die vooral Romaanse invloeden laat zien.

Andere architecten van de Bossche School zijn o.a.: Nico van der Laan , Harry van Hal en Wim Hansen.
In 1964-1965 wordt het atelier door Hansen gebouwd.

Hans Claesen heeft veel opdrachten uitgevoerd in samenwerking met architecten van de Bossche School.
Atelier Claesen is een typisch voorbeeld van architectuur van de Bossche School. De vormgeving is zonder overdaad, waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van beton, baksteen en hout, de bouwmaterialen die in Nederland voorhanden zijn.
De architectuur maakt gebruik van dikke wanden en in het oog springende kozijnen met zgn. koplatten (neggen). De bouwstijl is sober en harmonieus en gaat uit van de menselijke maat.
De Bossche School is vooral van grote invloed geweest op de naoorlogse kerkelijke architectuurtraditie. De invloed van deze religieuze bouwstijl is goed te zien aan de galerij voor de ingang.

Na haar studietijd vestigt dochter Inge Claesen zich in 1984 weer in Tilburg. Haar werk is regelmatig te zien in Galerie Artikel, opgericht door  Gerrie Peeterman en Jan Spit. Jan Spit is degene die de naam Atelier Claesen invoert.
Het atelier waar de twee Claesens werken.

Inge neemt haar intrek in het kleine paviljoen naast de ingang van het hoofdgebouw. Af en toe  werken de twee beeldhouwers samen, zoals aan de gipsen ontwerpen voor de replica van beeldhouwwerken voor het VOC-schip de Prins Willem.
Zij vergezelt haar vader regelmatig tijdens de onderhandelingsgesprekken met opdrachtgevers.

In 1995 krijgt Hans Claesen zijn laatste opdracht.
Hij maakt het ontwerp voor de beeldengroep De Ontmoeting  in opdracht van het Gemeenschapshuis te Volkel.
Wegens zijn slechte gezondheidstoestand laat hij het uitvoeren van het ontwerp over aan dochter Inge. Zij hakt de beelden en zorgt voor de plaatsing.

Na de dood van Hans Claesen blijft Inge Claesen werkzaam in Atelier Claesen. Zij voert hier menige opdracht uit en maakt veel vrij werk. Tevens beheert zij, samen met haar moeder José en zuster Renée de collectie Hans Claesen. Zij heeft de supervisie bij de restauratie van beelden en bij de heruitgave van diverse trofeeën van haar vader.